Autor: Ewa Małgorzata Skorek Opracowanie to stanowi zbiór wartych popularyzowania rysowanych wierszyków znanych już z dostępnej