Dorysowywanie brakującej połowy to ćwiczenie spostrzegania i analizowania a jednocześnie ćwiczenie  grafomotoryczne. Tu proponujemy zdanie polegające na samodzielnym dorysowaniu drugiej połowy liścia. Dodatkowo możemy dzieciom wprowadzić pojęcie symetrii.

Materiały i przybory:

  • kartka
  • liście [najlepsze są świeżo opadłe liście z różnych gatunków drzew]
  • nożyczki
  • klej np.: Magic
  • ołówek

1. Zgromadzone liście przecinamy na pół a następnie przyklejamy na kartce. Do tego zadania najlepsze będą świeżo zebrane liście z różnych gatunków drzew i krzewów. Przy okazji możemy poćwiczyć również rozpoznawanie gatunków drzew:)

2. Zadaniem dziecka jest dorysowanie brakującej części liścia. Jest to również dobry moment na ukazanie osi symetrii jaką można zaobserwować w większości liści  [ALE np.: liście lipy są niesymetryczne].

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz