Instrumenty muzyczne

Wykorzystujemy materiały z recyklingu, puszki, pudełka, opakowania plastikowe itp.