dorysowywanie brakującej połowy liście ćwiczenie grafomotoryczne
Jesień

Brakująca połowa

Dorysowywanie brakującej połowy to ćwiczenie spostrzegania i analizowania a jednocześnie ćwiczenie  grafomotoryczne. Tu proponujemy zdanie polegające na samodzielnym dorysowaniu drugiej połowy liścia. Dodatkowo możemy dzieciom wprowadzić pojęcie symetrii. Materiały i przybory: kartka liście [najlepsze są świeżo opadłe liście z różnych gatunków drzew] nożyczki klej np.: Magic ołówek 1. Zgromadzone liście przecinamy na pół a następnie […]