Dorysowywanie brakującej połowy liścia to ćwiczenie spostrzegania i analizowania, a jednocześnie ćwiczenie  grafomotoryczne. Tu proponujemy zdanie