Czas i okoliczności sprzyjają nauce obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie. Te cykliczne zmiany najlepiej zaobserwować patrząc