Artykuły zawierające: słuch fonematyczny

Alfabet

Mała książeczka z alfabetem zrobiona własnoręcznie przez dziecko. Dzięki wyszukiwaniu obrazków rozpoczynających się na daną głoskę