Pokusiłam się o zrobienie wraz z moimi dziećmi wydrapywanki. Spróbowaliśmy zrobić ją na dwa sposoby: na