Camera obscura to pierwowzór aparatu fotograficznego. Jest to prosty przyrząd optyczny pozwalający otrzymać rzeczywisty obraz. Można