Ogólne

Regulamin serwisu

Regulamin Konta Użytkownika serwisu ekodziecko.com Opisana w niniejszym Regulaminie usługa „Konto Użytkownika serwisu ekodziecko.com” jest udostępniana przez spółkę Binika Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Syreny 3/57, 01-132 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000460775, kapitał zakładowy 5 000,00 zł (wniesiony […]

Ogólne

Zaczynamy

Najcenniejsze co masz i co możesz podarować swojemu dziecku każdego dnia to czas jaki z nim spędzasz. Czasami wystarczy się rozejrzeć by odnaleźć mnóstwo fantastycznych rzeczy do zabawy, pamiętając, że dla naszych maluchów zabawa jest jednocześnie nauką. Pierwszą i najważniejszą w ich życiu. Zacznijmy więc od zbierania tego co w pierwszej chwili można by uznać […]